Cene grafičkog dizajna

Home/Cene/Cene grafičkog dizajna
Cene grafičkog dizajna 2017-03-12T10:55:57+00:00

Cene grafičkog dizajna ne mogu se jednostavno formirati jer zavise od velikog broja faktora. Neki od njih su:

  • rokovi
  • kontinuitet rada
  • količina posla
  • vreme koje je dizajneru potrebno za završetak projekta
  • obim materijala (tekstova, slika, grafika…)
  • pripremljenost materijala od strane klijenta
  • posebni zahtevi…

Znači, svakako da nije potrebno uložiti podjednako truda i umeća, a pre svega vremena, za dizajn vizitkartice i za dizajn neke brošure ili letka.

Vizitkartica je neka vrsta informativnog dokumenta, identifikacije i osim logotipa, treba da sadrži osnovne i bitne podatke o firmi ili pojedincu.

Dakle njena svrha nije da impresionira šarenilom i kičom, već da se izdvoji iz gomile, da bude lako prepoznatljiva, ali da pre svega pruži kontakt informacije (adresu, telefone, naziv web sajta, e-mail adresu…).

Brošura, letak, liflet… trebaju da privuku pažnju, da inspirišu i pozovu na čitanje (gledanje), da sadrže bitne informacije kao što su usluge, popusti, akcije, pa se od dizajnera u tom smislu očekuje mnogo više kreativnosti i mašte.

Sa druge strane, prospekt ili katalog, osim naslovne strane i nekih posebnih stranica, uglavnom imaju strane koje su slične i koje se ponavljaju, pa stoga ne može podjednako da se naplati inspirativnost i mašta za kreiranje letka ili lifleta, sa kreativnošću koja je uložena u jedan katalog.

Slično je ako uzmete i paralelno posmatrate bilo koja druga dva proizvoda. Npr. dizajn ambalaže za kafu ili keks i unos i prelom teksta za knjigu.

U prvom slučaju je opet dominantna mašta i kreativnost, a u drugom slučaju potrebno je vreme da se posao odradi iako on ne zahteva toliko inspiracije i kreativnog napora.

Ukoliko se odlučite za naše usluge, pozovite nas ili napišite e-mail. Objasnite šta želite, predložite sugestije ili ideje koje možda i sami imate, objasnite nam koja vam je ciljna grupa i koliko vremena i sredstava ste spremni da uložite i sigurni smo da ćemo pronaći najbolje rešenje.

Vaš Urban Serbia Design Team