Grafički dizajn

Home/Grafički dizajn

Zanimljivosti o web dizajnu

2017-08-23T19:20:18+00:00 april 9, 2017|Kategorije: Grafički dizajn, Logo dizajn, Web dizajn|

Da bismo lakše shvatili neke pojmove koji se pojavljuju vezano za izradu web sajtova, web dizajn, registraciju domena, postavljanje web sajta na server, optimizaciju sajtova, promociju itd. ovde ćemo objasniti neke najčešće pominjane izraze vezane za ovu tematiku... HTML Web Dizajn HTML (HyperText Markup Language, jezik za označavanje hiperteksta) je opisni jezik specijalno namenjen opisu veb

Zanimljivosti o unosu i prelomu teksta

2017-08-14T10:49:13+00:00 april 9, 2017|Kategorije: Grafički dizajn, Web dizajn|

PRIPREMA ZA ŠTAMPU Unos i prelom teksta, obrada slika i vektorske grafike - priprema za štampu... Osnovna namena svakog programa za grafičko oblikovanje stranica je slaganje slova i reči u redove, pasuse i stupce. Ovaj posao krije mnoge finese koje su postepeno prikupljane kao tajne tipografskog zanata. Pet vekova posle Gutenberga, softverski alati proizvode čudesan spoj

Zanimljivosti o grafičkom dizajnu

2017-08-14T10:49:49+00:00 april 9, 2017|Kategorije: Grafički dizajn, Internet marketing, Štampa, Web dizajn|

Grafički dizajn je umetnost i profesija biranja i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, ilustracija, boje, simboli i fotografija s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelne komunikacije“, kojom se želi postići funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u

Saznajte više o vizuelnom identitetu

2017-08-14T10:49:29+00:00 april 9, 2017|Kategorije: Copywriting, Grafički dizajn, Internet marketing, Logo dizajn, Web dizajn|

VIZUELNI IDENTITET Jedna japanska izreka kaže da će ekser koji najviše štrči biti prvi prikucan. Iskakati iz proseka je opasno, što takođe, važi i za brendove. Uspostavljanje identiteta zahteva velika ulaganja, izaziva ljubomoru i privlači konkurenciju. Postoji snažna veza između uspostavljanja identiteta, natprosečnosti i pobuđivanja zavisti, mržnje i rivaliteta. Ta veza se može podvesti pod jednu