Štampa

Home/Štampa

Zanimljivosti o štampi

2017-08-23T19:25:51+00:00 april 9, 2017|Kategorije: Internet marketing, Logo dizajn, Štampa, Web dizajn|

ISTORIJA ŠTAMPARSTVA U istoriji je zabeleženo da su stari Egipćani otkrili materijal pod nazivom papirus, na kome se moglo pisati. Papirus je izrađivan lepljenjem i spajanjem osušenih drški biljke papirus. Za beleženje i čuvanje simbola na papirusu, koristilo se mastilo iz sipe, a kao držalja za prenošenje koristila se šuplja stabljika bambusa ili pero. Kasnije su

Zanimljivosti o grafičkom dizajnu

2017-08-14T10:49:49+00:00 april 9, 2017|Kategorije: Grafički dizajn, Internet marketing, Štampa, Web dizajn|

Grafički dizajn je umetnost i profesija biranja i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, ilustracija, boje, simboli i fotografija s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelne komunikacije“, kojom se želi postići funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u