Logo dizajn

Home/Logo dizajn

Zanimljivosti o web dizajnu

2017-08-23T19:20:18+00:00 april 9, 2017|Kategorije: Grafički dizajn, Logo dizajn, Web dizajn|

Da bismo lakše shvatili neke pojmove koji se pojavljuju vezano za izradu web sajtova, web dizajn, registraciju domena, postavljanje web sajta na server, optimizaciju sajtova, promociju itd. ovde ćemo objasniti neke najčešće pominjane izraze vezane za ovu tematiku... HTML Web Dizajn HTML (HyperText Markup Language, jezik za označavanje hiperteksta) je opisni jezik specijalno namenjen opisu veb

Zanimljivosti o štampi

2017-08-23T19:25:51+00:00 april 9, 2017|Kategorije: Internet marketing, Logo dizajn, Štampa, Web dizajn|

ISTORIJA ŠTAMPARSTVA U istoriji je zabeleženo da su stari Egipćani otkrili materijal pod nazivom papirus, na kome se moglo pisati. Papirus je izrađivan lepljenjem i spajanjem osušenih drški biljke papirus. Za beleženje i čuvanje simbola na papirusu, koristilo se mastilo iz sipe, a kao držalja za prenošenje koristila se šuplja stabljika bambusa ili pero. Kasnije su

Saznajte više o vizuelnom identitetu

2017-08-14T10:49:29+00:00 april 9, 2017|Kategorije: Copywriting, Grafički dizajn, Internet marketing, Logo dizajn, Web dizajn|

VIZUELNI IDENTITET Jedna japanska izreka kaže da će ekser koji najviše štrči biti prvi prikucan. Iskakati iz proseka je opasno, što takođe, važi i za brendove. Uspostavljanje identiteta zahteva velika ulaganja, izaziva ljubomoru i privlači konkurenciju. Postoji snažna veza između uspostavljanja identiteta, natprosečnosti i pobuđivanja zavisti, mržnje i rivaliteta. Ta veza se može podvesti pod jednu

Tipografija (typewriting)

2017-08-27T20:39:58+00:00 april 9, 2017|Kategorije: Copywriting, Internet marketing, Logo dizajn, Web dizajn|

Tipografija se bavi izborom i organizacijom oblika slova i drugih grafičkih karakteristika štampane strane. Reč tipografija potiče od grčkih reči τύπος(tipos) = tip, forma i γραφή(grafi) = pisanje. Tipografija svoje korene ima u prvim izbušotinama i kalupima (matrice za odlivke) koji su se koristile za pravljenje pečata i valuta u stara vremena. Tipografija sa pokretnim metalnim