Grafički dizajn

Home/Usluge/Grafički dizajn
Grafički dizajn 2017-04-20T12:55:11+00:00
  • Grafički dizajn

Grafički dizajn

Grafički dizajn je umetnost i profesija biranja i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelne komunikacije“, kojom se želi postići funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn kolektivna disciplina.

Pisci kreiraju reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije.

Krajem 19. veka, grafički dizajn dobija formu koju danas prepoznajemo, delom kao rezultat sve veše specijalizacije u različitim profesijama, delom zbog uvoženja novih tehnologija i tržišnih mogućnosti koje se otvaraju industrijskom revolucijom. 1922. godine Vilijam A. Dvigins (eng. William A. Dwiggins) daje ime „grafički dizajn“ ovoj tada novoj oblasti primenjene umetnosti. Dizajn ne predstavlja specifičnu profesiju niti disciplinu jer je pojam preširok. Postoje mnogobrojne discipline dizajna. Neke od njih su:

  • grafički dizajn (Graphic Design)
  • industrijski dizajn
  • enterijer dizajn
  • modni dizajn
  • tipografija (Type Design)

Razvojem tehnologije i shodno potrebama društva, nameću se nove oblasti dizajna koje su tek u začetku razvoja kao što su:

  • veb dizajn (Web Design)
  • interaktivni dizajn
  • informacioni dizajn

Grafički dizajn koristimo kao sredstvo za adekvatno prikazivanje (afirmaciju) različitih sadržaja; odnosno kreiramo sadržaj tako da deluje u potpunosti i na pravi način. Vizuelna predstava, u tom smislu, biva osnovni medij komunikacije. Uz to, kroz određeno grafičko rešenje, teži se da se odslika i koncept, suština, priča koja stoji unutar onoga što se prezentuje.

Tim grafičkih i web dizajnera agencije Urban Serbia neprestanim učenjem, razvojem i stručnim usavršavanjem, sa entuzijazmom prati svetska zbivanja na polju dizajna i spremna je da Vam uvek izađe u susret kako bi došli do najboljih rezultata.

Priprema za štampu ili stono izdavaštvo

(engl. DTP – Desk Top Publishing) je proces kreiranja neke buduće štampane produkcije „na stolu“ odnosno na računaru. Drugi poznati naziv je Prepress. Izraz Desk Top Publishing je postao poznatiji tokom osamdesetih godina prošlog veka, kada se priprema teksta (slika, grafike…) za štampu sa sporih, skupih i ogromnih mašina (foto-slog) preselila na (u) stone računare. U početku su to bili Apple Macintosh, a kasnije i PC računari. Ova inovacija je doprinela pravom bumu izdavaštva jer je pored značajnih smanjenja troškova grafičkim urednicima, dizajnerima, prelamačima teksta… donela slobodu veće kreativnosti. Danas se ovaj posao najčešće radi u poznatim programima za prelom teksta: QuarkXpress i Adobe In Design; programima za vektorsku grafiku – Corel Draw i Adobe Illustrator, kao i u programima za obradu slika (fotografija) odnosno rasterske grafike od kojih su najpoznatiji (i najbolji) Adobe PhotoShop i Corel Photo Paint.