Fotografija i fotografske usluge

Home/Usluge/Ostale usluge/Fotografija i fotografske usluge
Fotografija i fotografske usluge 2017-04-20T12:55:10+00:00
  • Fotografija

Sopstvenim resursima, znanjem i opremom, kao i u saradnji sa nekim od najpoznatijih srpskih fotografa, nudimo Vam profesionalno snimanje i obradu fotografija, kao i usluge skeniranja, obrade, retuširanja i arhivisanja vaših starih fotografija na papiru ili u elektronskoj formi.

Fotografija je slika dobijena delovanjem svetlosti na površinu koja je osetljiva na svetlost. Istim nazivom se označava tehnička delatnost i umetnička disciplina. Čovek koji se bavi fotografijom naziva se fotograf.

Naziv fotografija (skovan od od grčkih reči fotos i grafein) uistinu je prvi upotrebio Francuz Herkil Florans 1833. prilikom opisivanja svog otkrića slikanja pomoću svetlosti. Opisana u starom veku od Aristotela, kamera opskura je, naročito od vremena renesanse pa nadalje, služila slikarima i arhitektima kao pomoćno sredstvo u prenošenju crteža iz prirode. Najraniju sliku načinjenu uz pomoć svetlosti i kamere opskure dobio je 1826. godine opet jedan Francuz, Nisefor Nijeps. Francuski slikar panorama i pozorišnog dekora (scenografija) Luj Mande Dager usavršio je Nijepsov postupak – sa kojim je prethodno sklopio ugovor o usavršavanju – unevši u proces soli srebra i dobio prve fotografije na posrebrenoj ploči 1837. godine. Dve godine kasnije, 19. avgusta 1839. Dagerovo usavršeno otkriće je zvanično objavljeno pred francuskom Akademijom nauka i poklonjeno svetu pod nazivom dagerotipija. Taj dan se smatra rođendanom fotografije.

Sva prethodno pomenuta otkrića odvijaju se na području crno-bele fotografije. Prve opite sa bojom izveo je francuski muzičar Luj Dik Doron oko 1868-69.

Fotografija je prešla usko profesionalne granice a industrija je proizvodila sve jednostavnije forme kamera, dostupnih svima. Krajem dvadesetog veka doživela je još jednu revoluciju uvođenjem digitalne fotografije.

Izvor: Wikipedia (slobodna enciklopedija).

Fotoaparati