Prelom teksta

Home/Usluge/Ostale usluge/Prelom teksta
Prelom teksta 2017-08-23T19:12:18+00:00
  • Prelom teksta

Unos (daktilografija), obrada i prelom teksta

UrbanSerbia studio Vam nudi vrhunski unos i prelom teksta (obrada teksta) sa svih vrsta pisanih ili zvučnih medija (rukopisi, knjige, novine, časopisi, magnetofonski i digitalni audio zapisi, video materijal…). Prema savremenim standardima tipografije, prelomljen i obrađen tekst Vam isporučujemo u štampanom ili digitalnom obliku (CD, DVD, Flash memorija i sl.).

 

Priprema za štampu