Štampa

Home/Usluge/Štampa
Štampa 2017-08-28T10:59:35+00:00
  • Štampa

Urban Serbia Design Studio Vam nudi profesionalnu i visokokvalitetnu štampu u svim dole navedenim tehnikama, na najmodernijim štamparskim mašinama, prema Vašim željama i potrebama.

Da bi makar malo privirli u svet štampe i štampanja, pokušaćemo Vas uvesti u neke osnovne pojmove ove velike i složene oblasti.

Danas postoji mnogo načina da se neki tekst, slika ili grafika prebaci (odštampa) na podlogu ili materijal za štampanje.

Postoje i razne podele ove oblasti, ali neka najosnovnija podela bi bila ona prema reljefnosti.

Prema reljefnosti štamparske forme postoje četiri osnovna postupka štampanja:

Postoje i podele prema načinu otiskivanja (direktno ili indirektno), kao i prema obliku štamparske podloge (tabak ili rolna).

Na kraju moramo navesti i najmlađu vrstu štampe – digitalnu štampu, odnosno postupke dobijanja otiska bez klasične štamparske forme (CTP – Computer To Print), gde se uz približno iste troškove može dobiti jedan ili više primeraka. I digitalna štampa se dalje deli na Ink Jet tehnologiju (gde se koristi mastilo) i lasersku digitalnu štampu gde dolazi do električnog naelektrisanja štamparske forme, na koju se onda (zavisno od naelektrisanja) hvata ili ne hvata prah za štampanje. Ink Jet štampa se opet deli na solventnu i nesolventnu (zavisno da li je na bazi vode ili razređivača). Laserska digitalna štampa se tkđ. deli na čisto lasersku i na onu koja je zasnovana na led diodama…

http://www.tehnickaue.edu.rs/srp/cas/?conid=1228