Ofset štampa

Home/Usluge/Štampa/Ofset štampa
Ofset štampa 2017-04-20T12:55:10+00:00
  • Ofset štampa

Ravna (ofset) štampa može biti direktna i indirektna. Industrijski je značajna indirektna ravna štampa, poznatija kao ofset, koja je danas, i po obimu i po raznovrsnosti i kvalitetu proizvodnje, vodeći postupak štampanja.

Za štampu najvećeg broja proizvoda Urban Serbia Design Studio preporučuje i nudi ofset štampu, koju odlikuje izuzetno kvalitetan otisak. Pogotovo je pogodna kada je u pitanju štampanje u većim tiražima, pošto se povećanjem količine odštampanog materijla cena po jedinici (primerku) smanjuje.

Danas se ofset štampa najčešće koristi za štampu nekih od sledećih proizvoda: Vizitkarte, etikete, nalepnice, deklaracije, pozivnice, zahvalnice, diplome, razglednice, čestitke, koverte, ulaznice, reklamni blokovi, fakture, memorandumi, prospekti, katalozi, brošure, lifleti, leci, plakati, posteri, fascikle, reklamne kartonske kutije, zidni kalendari, stoni i džepni kalendari, papirne kutije (omoti) za CD i DVD, mape, geografske karte, knjige, časopisi, fanzini, telefonski imenici, podemetači, cenovnici, karte pića, jelovnici (meniji), blokovska roba, papirne i PVC kese, sitna ambalaža…

Ofset štampa