Sito štampa

Home/Usluge/Štampa/Sito štampa
Sito štampa 2017-04-20T12:55:10+00:00
  • Sito štampa

Sito štampa je idealna je za štampanje tekstila i predmeta proizvoljnog oblika, kao i za štampu preslikača koji se kasnije koriste za dekorisanje posuđa i keramike.

Sito štampa ili serigrafija (Serigraphy) potiče od latinske reči „seri”- svila i grčke reči „graphein”- pisanje, crtanje. Prvi put se ova štampa koja se u Egiptu i Kini koristila odavno, počela industrijski koristiti i u Evropi u I svetskom ratu za izradu zastava, a tada počinje i šira primena ove tehnike u komercijalne svrhe širom sveta. Od tada do današnjih dana značajnijih napredaka ili izuma nije bilo. Napredak hemijske industrije i računara omogućio je bolji kvalitet otiska i bržu primenu tehnike.

Sito štampaTehnikom sito štampe je moguće štampati ilustracije i tekst u jednoj ili više boja na praktično svim materijalima koji podrazumevaju papir (gladak i rebrasti – više vrsta), plastične (PVC) materijale tipa folije, samolepljive folije, juvidure, polietilenske kese, upaljače, olovke, priveske, rokovnike (skaj i koža), metalne površine i sl.

Ograničenje sito štampe se ogleda u tome što se ne mogu štampati prelazi boja, fotografije i jako tanke linije (ispod 0,15mm). Danas se sito štampa uveliko koristi za dekoraciju tekstila, metala, plastičnih površina i naravno, za štampu na papirima raznih vrsta. Igračke, sportki rekviziti, majice, duksevi, trenerke, radna odela, torbe, kozmetičke bočice, razna pakovanja, drveni predmeti, staklo, keramika, posteri, bilbordi, table, displeji, stikeri, zastave, automobilske table i saobraćajni i drugi znakovi, razna elektronika i sl. – su samo neki od proizvoda na kojima se najčešće štampa upravo u sito štampi.

Kliše za štampu predstavlja drveni ili aluminijumski ram na kojem je zategnuta tkanina od poliestera, tako da u mnogome podseća na sito za brašno ili sl. Sito se premazuje emulzijom, koja kad se osuši, blokira pore na situ. Motiv za štampu se izvuče na filmu ili pausu i prisloni uz sito i kao sendvič izlaže svetlu ili UV zracima. Potom se sito opere od emulzije i tada ostanu otvorene rupice na mestima gde svetlo nije moglo da dopre. Sito se ubaci u mašinu za štampu. Objekat koji se štampa postavi se ispod sita. Velikim gumenim nožem (rakel) boja se prevlači preko sita i propada kroz rupice na predmet koji se štampa, ostavljajući otisak.

Pribor za sito štampu